ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

 

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่

 
     

 

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 756-605-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th